Maitinimo organizavimas

   Informacija
Nuo 2022-09-01 keičiasi mokestis už vaiko maitinimą įstaigoje…
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimu Nr. 1-234 nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje. Daugiau informacijos rasite čia: Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio tvarkos aprašas 2022-07-11
Lopšelio grupės: 
Pusryčių mokestis – 0,68 Eur.,
Pietų mokestis -1,47 Eur.,
Vakarienės mokestis -0,68 Eur.
2 kartų maitinimo mokestis – 2,15 Eur.,
3 kartų maitinimo mokestis- 2,83 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupių:
Pusryčių mokestis -0,77 Eur.,
Pietų mokestis-1.68 Eur.,
Vakarienės mokestis – 0,77 Eur.,
2 kartų maitinimo mokestis – 2,45 Eur.,
3 kartų maitinimo mokestis – 3,22 Eur.
Priešmokyklinio amžiaus vaikams priklauso nemokami pietūs nuo 2021-09-01
Maisto išdavimo grafikas

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  1-312 pakeitimo. Su sprendimu galite susipažinti  čia

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymas „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022

Maisto paslaugu tiekėjai

L/d”Žilvino” nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-09-30
Panevėžio lopšelio-darželio Žilvinas Mokinių nemok. maitinimo tvarkos aprašas karantino metu
Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. balandžio 30
Panevėžio m. sav. tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 14 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS 2021 M. LIEPOS 22 D. NR.V-1707 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO” PAKEITIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vykdomos Europos Sąjungos mokykloms skirtos programos

Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir „Pienas vaikams“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokomos telefono linijos numeris  880040403