Naujienos

Vaidyba – viena iš meno formų, padedančių atsiskleisti vaiko saviraiškai, kūrybiškumui, fantazijai, vaizduotei. Ši veikla vaikams suteikia daug teigiamų emocijų. Vaidybinė veikla padeda tenkinti mažųjų saviraiškos poreikį, atrasti save, tapti laisvesniam, savarankiškesniam, tobulinti kūrybinius ir socialinius gebėjimus, ugdytis pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Pasirodydami žiūrovams, vaikai pratinasi laisvai ir kūrybingai bendrauti viešose situacijose, pajaučia meninės komunikacijos grožį bei teikiamą malonumą.

 

Visa tai padeda ugdytis vaiko asmenybei. Teatro žaidimuose mielai dalyvauja kiekvienas vaikas, tapdamas artistu ar vaidinimo žiūrovu. Tad M. Montessori grupių „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“  vaikai nusprendė tapti artistais ir lapkričio 24d. vaikai dalyvavo Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų dramos šventėje – festivalyje “Vaikystės aitvarai‘. Mažieji artistai suvaidino spektaklį “Pamestas daiktas”. Mažieji artistai, turėjo galimybę ne tik pademonstruoti savo vaidybinius ir saviraiškos gebėjimus, bet ir stebėjo savo bendraamžių pasirodymus. Vaikus spektakliui ruošė ir savo menines veiklos idėjas realizavo auklėtojos metodininkės Eugenija Jurkienė, Loreta Mickevičienė, Virginija Sutkienė.

 

Įsitikinome, vaidinantys vaikai yra komunikabilesni, savarankiškesni, drąsesni,  linksmesni, sumanesni, rūpestingesni. Drąsiai galime teigti, kad vaidybai tenka išskirtinė vieta, ji apima visas vaikų veiklos formas, visų vaiko kompetencijų ir gebėjimų ugdymui, yra natūraliausias vaikų saviraiškos būdas, persikūnijimo menas.

 

Auklėtoja metodininkė